Veier-G

Naam: Jada, Jazzamin, Jolie en Myrthe
Leeftijd: 14 jaar
Woonplaats: Sittard
Naam act: Veier-G
Naam liedje: Doe Dao!
Facebook: Veier-G

Hey, Doe Dao!

Veer zeen Jada, Jazzamin, Jolie en Myrthe, veier maedjes oet Zitterd en veer nuime os Veier-G (veier gezèllige mechelkes). Veer zitte alleney op 2 Havo van ‘t Trevianum in Zitterd. Veer kènne ‘t goud mitein vènje en höbbe same ummer väöl sjpas en daonaeve zènge en danse veer gaer.

Vastelaovend is veur ós väöl sjpas en lol make en same danse en sjanse.

Veer doon veur de eesjte keer mit aan ‘t TVK en vènje ‘t harsjtikke sjiek, mer zeker ouch sjpannend, dat veer in de finale sjtaon mit ós leidje ‘Doe Dao!‘

De teks van ‘t leidje is gesjreve door Myrthe en de meziek door häöre pap Marc. Het leidje geit euver dat veer taegeweurdig (te) väöl oppe mobiel en de tablet zitte en te wenig bewaege. Mit dit leidje prebeiere veer jederein aan ‘t danse en bewaege te kriege. Es ritme is veur eine opzjwepende Zuid-Amerikaanse sjtiel gekaoze zodat ouch de sjtiefste prie hie in de zaal neit sjtil kènt blieve sjtaon en waal mit mot bewaege. Deiste mit?

Veer höbbe d’r in jeder geval keiväöl zin in. Alaaf en hoije… Jada, Jazzamin, Jolie en Myrthe

Dit artikel is geschreven door Veier-G.