Weej kieke wel

Naam: Jip, Floor, Zoë en Janne
Leeftijd: 15 en 16 jaar
Woonplaats: Venray
Naam act: Weej kieke wel
Naam liedje: Dat doe ik dalek
Facebook: Weej kieke wel

Weej zien Jip Floor Zoë en Janne en same hiete weej ‘weej kieke wel’. Weej kome uut venroj en weej zien 15 jaor ald behàlve Jip... die is 16!

Weej zien super blie dàt weej ‘n plekske ien de finale hebbe beháld en gòn d’r alles án doēn um zò hoëg meugelek te eindige. Ós liedje hiet ‘dat doe ik dalek’. Ien alles uutstelle zien weej nameluk baest wel goēd. Mar d’r is ieën ding wat weej zeker nie uutstelle. Carneval!

Weej kieke daor ut hieële jaor naor uut en viende dat ‘t leukste fieëst van ‘t jaor. As ‘t is afgeloëpe zien weej alwèr beezig met ‘t pekske vur ‘t jaor daornao.

Weej doen mit aan ‘t TVK umdàt weej kei veul van carneval halde en gaer un fieëst bouwe. Dus weej wille d’r same mit òllie “Dalek” un gigantisch groët fieëst van make.

Dit artikel is geschreven door Weej kieke wel.