Aanvullend bericht

In het recente persbericht van het TVK, waarin de organisatie de bedoeling had om te berichten dat de TVK voorronde ten alle tijden zal doorgaan op 12 december, dan wel zonder publiek dan wel digitaal, is helaas juist dit verheugende nieuws in deze donkere tijden op de social media ondergesneeuwd.  Het idee heeft postgevat dat de TVK organisatie te veel sturing zou geven aan componisten en tekstschrijvers door het gebruik van het woord ‘stevige beat’ in het persbericht in haar wens dat voor het Tiener Vastelaovend Kónkoer ook echte tiener Vastelaovend liedjes gemaakt  worden.

In het recente TVK seizoen heeft de organisatie een vragenlijst laten invullen door de tienerfinalisten met onder andere de vraag om het begrip tiener Vastelaovend liedje te definiëren in een paar woorden. De antwoorden die de tieners gaven is in het genoemde persbericht verwerkt om componisten en tekstschrijvers te inspireren voor de TVK voorronde. Antwoorden van de TVK’ers waren onder andere: Kind van de duivel, een liedje wat gaat over wat tieners allemaal meemaken, onderwerp moet de jeugd aanspreken, liedje dat past bij het tiener leven en zonder ouderwetse tekst, Atje voor de sfeer, een liedje waarin tieners zich kunnen vinden via het thema van het nummer, moet vol power zitten, een uptempo nummer met jeugdige elementen, een lied waaraan tieners iets kunnen hebben, een lied waar elke tiener zich mee kan identificeren, zowel in de tekst als in de muziek, een stevige beat en veel energie.

De woorden ‘stevige beat’ zijn helaas in deze context de bedoeling gaan overheersen op social media alsof liedjes met een stevige beat de enige optie zouden zijn voor het TVK. Dit is onjuist. We vinden het als organisatie jammer dat deze indruk is ontstaan en we zullen dan ook in de communicatie uitingen in de toekomst een zorgvuldigere woordkeuze hanteren. In het persbericht zijn daarom de woorden ‘energie en stevige beat’ vertaalt in ‘bij de jeugd passende  sfeer en muziekkeuze’.  De TVK organisatie stuurt niet anders dan andere concoursen met een zekere doelgroep en is van mening dat een tiener liedje de belevingswereld van tieners mogen raken. Iedere deelnemer is uiteraard volledig vrij in zijn of haar keuze.

De TVK organisatie spreekt de hoop uit dat de aandacht nu weer kan gaan naar waar het persbericht eigenlijk voor bedoeld was, namelijk een uitnodiging aan tieners, tekstschrijvers en componisten om een leuk tienerliedje te maken.