Geen TVK in 2024

Geen TVK finale in 2024, maar wel een nieuwe koers

Het bestuur van het Tiener Vastelaovend Kónkoer (TVK) kondigt met enthousiasme aan dat een opwindend nieuw concept zal worden ontwikkeld en gelanceerd voor deze provinciale liedjes wedstrijd voor jongeren.

Na jaren van succesvolle edities en het ontdekken van jong muzikaal talent heeft het TVK-bestuur besloten om verfrissende veranderingen door te voeren. In het aanstaande Vastelaovend seizoen zal er geen traditionele finale plaatsvinden en in plaats daarvan wordt er keihard gewerkt aan een innovatief  concept dat beter aansluit bij de wensen en interesses van de jongere generatie.

De afwezigheid van een traditionele finale in de provincie valt het meest op. Dit oude concept bleek uitgewerkt bij de Limburgse tieners na de Coronatijd. Daarom is besloten een andere weg in te slaan.

Het nieuwe concept belooft een interactieve ervaring te worden voor alle deelnemers en het publiek. Met een vernieuwde en vooral bredere focus op muzikaliteit , originaliteit en creativiteit streeft het bestuur ernaar om jonge talenten een eigentijds platform te geven.

Een tipje van de sluier, de beperkingen van de vaste tradities, de provincie- en landsgrenzen, dialect, genre en leeftijd zullen worden doorbroken.

Het Tiener Vastelaovend Kónkoer stopt er niet mee, maar zal in een andere vorm terugkeren. Het streven is om tot een 2.0-versie te komen in het Vastelaovend seizoen 2024 in samenwerking met Studio Hellenbrand uit Brunssum. Op de TVK website en de social media zullen de ontwikkelingen periodiek worden gecommuniceerd.

Contactpersoon: Wim Jennes

E-mail: wim@tvk-Limburg.nl

Telefoon: 0655300498